, మాకు వ్రాయండి మేము త్వరగా మీ ప్రశ్న సమాధానం!

  జినం ఐదు స్టార్స్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కో, లిమిటెడ్

  a22

  Headquarters in China

  చిరునామా: Apartment. 403, Jinquan Building, East Liberation Street No. 56, Lixia District, Jinan City, Shandong Province, China.

  ఫోన్: +86 531 58788171,
  + 8615969711346

  Contact Person: Mary Wang

  Email: cnfive@mail.ru,cnfivellc@gmail.com

  Skype: cnfive@mail.ru

  Wechat/Whatsapp: +8615969711346

  a11

  Офис в России

  Адрес: 460001 город Оренбург, улица Чкалова дом 24

  Tel /Viber/Whatsapp: +79096032011, +79878880901

  Контактное лицо: Дмитрий Перепеченко

  Электронная почта: cnfive_manager@mail.ru

  Skype: cnfive_manager

  Вконтакт: https://vk.com/idperepechenkodmitry

  TO WORK విత్ సంయుక్త అనుకుంటున్నారా?

  మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాయండి మరియు మాకు పంపించినప్పుడు